שיקום הצומח הטבעי באזור יובשני למחצה בצפון ירושלים

ענת מדמוני, יוסי ריוב ואנה גודנובה

שימוש בצמחי בר לשיקום מערכות אקולוגיות טבעיות ונטיעות נופיות נעשה מגמה נפוצה וחשובה בעולם בעשורים האחרונים, בשל תהליך העיור המואץ ובשל השפעות האדם על האקוסיסטמות הקיימות על פני כדור הארץ. לאחרונה, ישנה גם מגמה לעשות שימוש בצמחי בר למטרת גינון. בישראל קיים מספר מצומצם יחסית של פרויקטים העוסקים בשימוש בצמחי בר למטרות אלו.

הפוטנציאל המלא של ניצול צמחי בר בישראל אינו ממומש, בשל הידע המוגבל לגבי הגורמים המבטיחים את הצלחת השימוש בהם ושיטות ריבויים. הפרויקט הנוכחי נועד לענות על החסר הזה, ובמהלכו נבחן הפוטנציאל של מספר מינים של צמחים מקומיים רב-שנתיים באזור ספר המדבר בצפון ירושלים בשולי יער פסגת זאב-נווה יעקב, בין השנים 2009 ל-2013.

במהלך המחקר נאספו זרעים מ-16 מינים של צמחי בר ונלקחו ייחורים מ-10 מינים, כולם מינים רב-שנתיים הגדלים בצפון ירושלים. נבדקו התנאים המיטביים להנבטת זרעים, להשרשת ייחורים ולגידול השתילים במשתלה. מהשתילים שטופחו בחממה בפקולטה לחקלאות ברחובות, הוקמו שתי חלקות מעקב בשמורת טבע בשולי יער פסגת זאב-נווה יעקב. בעת הנטיעה ובשנה הראשונה לאחריה ניתנה השקיה בטפטפות ונעשה כיסוח של עשבית בר מתחרה.

בעבודה נמצא, שניתן לגדל בהצלחה שתילים של מינים אטרקטיביים בשמורת הטבע. רוב המינים שנבחנו נבטו היטב וחלקם השתרשו בהצלחה. ההתפתחות הנאותה של השתילים של מרבית המינים בשטח הייתה תלויה במספר גורמים: השקיה בעת השתילה ובמהלך העונה הראשונה לאחריה, מניעת תחרות של צמחייה טבעית, קרקע מתאימה (לא גירנית), הגנה מפני אכילה על ידי בעלי חיים באמצעות שימוש בשרוולי נטיעה ומניעת ונדליזם באמצעות הסברה נאותה.

 להורדת המאמר »