גדילה ושרידות של עצי ברוש מצוי ממקורות זרעים שונים בשלושה בתי גידול בישראל

גבריאל שילר, ניר הר ויוג'ין דוד אונגר

על רקע התמותה של עצי ברוש מצוי בישראל, שנגרמת כנראה משילוב של יובש, מזיקים ומחלות, הוחלט לבדוק את גדילתם של עצים אלה, ממקורות זרעים שונים בארץ ובחו"ל, בתנאים אקולוגיים שונים. מאמר זה מסכם תוצאות של סקר שבדק את גדילתם (גובה וקוטר), את מידת השרידות ואת ההתפלגות הפנוטיפית (צורה אופקית או צריפית) של עצי ברוש מצוי, שגודלו מזרעים ונשתלו בשנת 1989 בשלוש חלקות: חלקת מוועיה, חלקת נתיב הל"ה וחלקת יתיר.

תוצאות הסקר מצביעות על כך, שנטיעות ברוש מצוי באזור אקלימי ים-תיכוני יתפתחו באופן המוצלח ביותר אם יינטעו בהם שתילים שיגודלו מזרעים שייאספו בארץ בחורשה שבפסגת התבור ובכפר גלעדי (ברושי הברון); לכך אפשר להוסיף גם שתילים מזרעים שייאספו ביערות טבעיים בקפריסין, בסמוס ובטורקיה. עבור נטיעות באזורים יובשניים (פחות מ-400 מ"מ גשם בשנה) מומלץ להשתמש בזרעים שייאספו מעצים הגדלים במושבה הגרמנית בירושלים, בית לחם הגלילית ואלוני אבא, ובחורשה שליד בית החרושת לרכב בנצרת (נצרת עילית); לכך אפשר להוסיף זרעים מקפריסין. דרך נוספת היא לרבות בעזרת ייחורים את העצים מהמקורות שהוזכרו שגדלים עתה בחלקות במעוויה וביתיר.

 להורדת המאמר »