e ירוק: ידעת חנותנו במדבר (במדבר י', ל"א)

מפל מים אדיר, קניון עמוק והר נישא הם ביטוי לעוצמתו של הטבע. עץ במדבר, צנוע ככל שיהיה, הוא ביטוי לחוכמתו ולתושייתו. תמצאו אותו בערבה המתעלפת בחום הקיץ; תיתקלו בו בערוצי הר הנגב, מחכה בסבלנות לכמה טיפות של גשם, לעתים לשווא; וכאילו כנגד כל הסיכויים, תתפלאו למראהו בים החולות של מערב הנגב.

כמה מעצי המדבר מעניקים מחסה לחניונים והופכים את השהייה בצלם לנעימה. בדרך כלל החניונים שוכנים במקומות בעלי ערך מוסף מבחינה היסטורית, תרבותית או אקולוגית. לפניכם ארבע דוגמאות.

 להורדת המאמר »