השפעת מקור הזרעים ותנאי בית הגידול על ההתפתחות של אורן קנרי (Pinus canariensis) ביערות הנטועים בישראל

רועי הראל, אילון כלב, ניר הר ועמרי בונה

האורן הקנרי (Pinus canariensis) הוא מין אנדמי לאיים הקנריים. התאמתו של מין זה לתנאים אקולוגיים מגוונים ועמידותו היחסית בפני שריפות, עוררה התעניינות רבה באורן הקנרי והוא ניטע כמין לגיוון ביערות רבים ברחבי הארץ. בעבודה זו נבדקה ההתאמה של מקורות זרעים שונים של אורן קנרי מהאיים הקנריים ומישראל, 18 שנה לאחר שניטעו בשלוש חלקות ניסוי שהוקמו בשנת 1998 ביערות ביריה, עין דור ובן שמן. כמו כן, נבחנה השפעת תנאי בית הגידול על התפתחות אורן קנרי ב-300 עומדי יער הנטועים בכל רחבי הארץ.

נמצא כי מקורות הזרעים מישראל הראו שיעורי הישרדות והתפתחות טובים יותר ממרבית המקורות מהאיים הקנריים בשלושת חלקות הניסוי. כמו כן, נמצא שהאורן הקנרי מתפתח בצורה הטובה ביותר על קרקע רנדזינה חומה ובכמות משקעים העולה על 450 מ''מ בשנה. קרקע רנדזינה בהירה עלולה להוות גורם מגביל בהתפתחות העץ.

לאור תוצאות אלו, אנו לא ממליצים לטעת מין זה בקרקעות רנדזינה בהירה, ובאשר לבתי גידול יבשים למחצה, מומלץ לטעת אורן קנרי בנישות האיכותיות ביער, כגון מפנים צפוניים ושטחים בהם יש תרומת נגר. כמו כן, לצורך נטיעות עתידיות של מין זה בבתי הגידול המתאימים, אנו ממליצים לאסוף זרעים לגידול במשתלות, ממקורות הזרעים שנאספו בישראל ביערות מעלה החמישה, הר חורשן וניר עציון.

 להורדת המאמר »