הוויכוח הקרקעי בין בדואי הנגב ומדינת ישראל

חבצלת יהל

הוויכוח על זכויות בקרקעות הנגב, המתנהל בין חלק מהבדואים לבין מדינת ישראל, אינו חדש. מדובר בגלגול מודרני, של ויכוח עתיק יומין, המשלב תפיסות שונות של בעלות ושליטה בקרקע. ראשיתו, שנים רבות לפני הקמת מדינת ישראל, ומאז הוא נמשך ברציפות, לאורך כל שנותיה.

בנייה ללא היתר ובפיזור רב, שלא בהתאם לתכנון מוקדם ובמקומות שאינם מיועדים או הולמים מגורים, הם מבין הביטויים הבולטים ביותר של המחלוקת. ההשלכות על החברה הבדואית, מהאוכלוסיות העניות בישראל, כוללות, בין היתר, קשיים בהעמדת מלוא השירותים הניתנים לאזרחי מדינה אחרים. המצב הקיים מעמיד גם מכשולים בפני פיתוח הנגב לרווחת כל תושביו.

מאמר זה יעמוד על שורשי המחלוקת, יסקור נקודות ציון עיקריות בהתפתחותה, ויתאר את השלכותיה במרחב הנגב.

 להורדת המאמר »