מאמר מערכת: כתב העת "יער" יוצא שוב לדרך

גלעד אוסטרובסקי, יערן ראשי ומנהל אגף הייעור
כתב העת "יער" יוצא שוב לדרך.

"יער" יצא לאור לראשונה בשנת 2002, והוא מחדש את פניו לאחר הפסקה של שלוש שנים. "יער" הוא גלגול של כתבי העת שיצאו בנושא יער וייעור: "ליערן", ביטאונה של אגודת היער בישראל שיצא לאור בשנים 1984–1950, "יערון", ביטאון פנימי של קק"ל שהתפרסם בשנים 1977–1979, ו"עלון מידע ליערנים" שהתפרסם בשנים 1989–1995. "יער" הוא כתב העת היחיד בעברית העוסק בניהול היער והשטחים הפתוחים כנושא מרכזי.

ניהול היער בישראל עובר שינוי של ממש בשנים האחרונות ברוח תורת ניהול היער, שעיקרה ניהול יער מוכוון מטרה והבנה של היער כמערכת אקולוגית מגוונת ומורכבת. אגף הייעור עוסק בימים אלה בכתיבת מסמכים המפרטים את תורת ניהול היער, ואנו משקיעים את מיטב זמננו בפיתוח התורה ובהטמעתה במערך הייעור בקק"ל ומחוצה לה.

זה המקום להודות לד"ר יגיל אסם, המשמש מדען מלווה ומנחה מקצועי של מערך הייעור. ליגיל תרומה חשובה לפיתוח התורות המקצועיות, לחשיבה ארוכת טווח ולהתמודדות עם שאלות ממשקיות העולות מן השטח.

היער הוא מערכת אקולוגית דינמית המושפעת מפעילות האדם ומשינוי האקלים. רצף של שנים שחונות עלול להביא לתמותה ולהתייבשות של עצים ולפריצתן של שרפות יער נרחבות. צפיפות האוכלוסייה ולחצי הפיתוח החזקים דורשים מאיתנו לעמוד על המשמר כדי להבטיח מרחב פתוח המספק מגוון שירותי מערכת אקולוגית לציבור הרחב, ובאותה עת לשמור על המגוון הביולוגי לטפח אותו.

אנו רואים חשיבות רבה בהוצאתו של "יער", הנותן במה למחקרים בנושאי יער ושטחים פתוחים, ומחבר את אנשי התיאוריה – חוקרים ממוסדות מחקר, עם אנשי הביצוע והשטח ובראשם היערנים, אנשי גופים ממשלתיים וציבוריים ואנשי רשויות מקומיות מקומיות. כתב העת יוצר ממשק בין אקדמיה למעשה, ומבקש לקיים דיאלוג בין הגורמים השונים.

בגיליון שלפניכם מאמרים בנושאים מגוונים העוסקים באתגרים הניצבים בפני קרן קימת לישראל – בלימת התפשטות שיטה כחלחלה בהרי יהודה, העשרת היער בפטריות מאכל, תמיכה בענף הדבורים על ידי ריבוי של מיני איקליפטוסים הפורחים בסתיו, ממשק המים ביערות קק"ל באזור הדרום – ובשיתופי פעולה של קק"ל במיזמים שונים, כמו בית ספר יער, יערות מאכל ופעילויות שומרי הגן ביערות.

נשמח אם תראו ב"יער" בית למחקריכם ולהצגת פעילויותיכם בשטחים הפתוחים. אתם מוזמנים להיות שותפים לגיליונות הבאים בכתיבת מאמרים, מאמרי דעה וידיעות ובשליחת תצלומים ומכתבי קוראים.

ברצוני להודות לכל העושים במלאכה שאפשרו את הוצאת "יער" לאור. מי ייתן ונרחיב דעת ונרבה מקצועיות בניהול היערות והשטחים הפתוחים.

קריאה מהנה, משמעותית ומעוררת מחשבה,

גלעד אוסטרובסקי
יערן ראשי ומנהל אגף הייעור