הדברה ביולוגית של מזיקים ביער על ידי ציפורים

מעין רז - המחלקה למדעי בעלי החיים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
"סקירה שנכתבה במסגרת הלימודים בקורס אנטומולוגיה של היער בהנחיית פרופ' צביקה מנדל משמעות המושג "הדברה" היא צמצום השפעה, ריסון או בקרה של אוכלוסייה מזיקה.

המזיקים משתייכים למגוון של אורגניזמים, כמו צמחים ובעלי חיים )בעלי חוליות וחסרי חוליות(. הנזק עלול להיגרם לאורגניזמים במגוון בתי גידול, כמו שטח חקלאי או יער טבעי. סקירה תמציתית זו מתמקדת בציפורים ובחרקים המזיקים לעצי היער.

אמצעי ההדברה השכיחים נכללים בתחום ההדברה הכימית, ונכללים בהם כימיקלים ורעלנים המקטינים מאוד את אוכלוסיית המזיקים. עם הזמן פיתחו מזיקים רבים, בעיקר מבין פרוקי הרגליים, עמידות לחומרי ההדברה. כדי להתגבר על קושי זה הנטייה הכמעט אוטומטית היא להשתמש בריכוזים גבוהים יותר ובחומרים רעילים יותר. במשך פרק זמן קצר הם אכן מצליחים לרסן את אוכלוסיית המזיק, אך בו־ בזמן הם מגבירים את הפגיעה במינים שאינם המטרה.

רבים ממינים אלה הם אויבים טבעיים של מזיקים, וכך נגרמים פגיעה נוספת בבית הגידול ומפגע בריאותי לסביבה. סיבות אלה הן שהביאו לחיפוש פתרון חלופי להדברה הכימית".
 

 להורדת המאמר »