ניטור בריכות החורף בשטחי קק"ל

יהונתן בר־יוסף, אלדד אלרון - יועצים ביחידת המדען הראשי,  קק"ל
 
"בריכות חורף, או כפי שנקראו בעבר – "שלוליות חורף", הן מערכות אקולוגיות ייחודיות המתקיימות כמקווי מים רק בחלק מהשנה, בעיקר בחורף ובאביב. התקופה שיש בה מופע של מים בבריכה נקראת הידרופריודה )hydroperiod .)בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבותן של בריכות החורף כבית גידול ייחודי התומך במגוון ביולוגי רחב ונדיר בחלקו – חרקים, חסרי חוליות ודו־חיים.

בעלי חיים אלה עברו התאמה לאופייה הייחודי של ההידרופריודה בבריכה, ולשינויים העונתיים של המדדים הביוטיים והאביוטיים בבית הגידול. בריכות החורף הן מרכיב נופי חשוב בארץ יובשנית למחצה, מאחר שביכולתן לספק שירותי סביבה חשובים לאדם. רבות מהבריכות מצויות בקרבת מרכזי אוכלוסייה, והן נגישות כאתרי טבע, כמקומות לפעילות פנאי וכתשתיות לקידום פעילויות חקר וחינוך להגנה על המגוון הביולוגי.

נוסף על כך, ישנה חשיבות רבה לקיום מקווי מים בתוך המסדרונות האקולוגיים בישראל – כמקור מי שתייה לבעלי חיים ולטובת מעבר בין בתי גידול של מיני דו־חיים – ובריכות החורף עונות על צורך זה במידה רבה (גורן וגזית, 2009)".קק"ל
 

 להורדת המאמר »