ברירה של טיפוסים עמידים ליובש של ברוש מצוי ושיפור שיטת הריבוי הווגטטיבי באמצעות השרשת ייחורים כדי לאפשר שימוש בטיפוסים הנבחרים לנטיעות יערניות

יוסי ריוב, הדס רגב, משה הוברמן

במאמר אנו מציגים ברירה של טיפוסים עמידים ליובש של ברוש מצוי כדי להתגבר על התמותה רחבת ההיקף של המין הזה ביערות הארץ בשל שינוי האקלים. אנו מציעים שיפור של שיטת הריבוי הווגטטיבי של ברוש מצוי באמצעות השרשת ייחורים כדי לאפשר ייצור שתילים של הטיפוסים העמידים ליובש לנטיעות יערניות.

 להורדת המאמר