התמודדות יערות עם שינוי האקלים ההדרגתי ועם אירועי קיצון: התייחסות לעולם והתמקדות בישראל

יקיר פרייזלר, יותם זית

שינוי האקלים מאופיין בעלייה הדרגתית של הטמפרטורות וכן בעלייה בתכיפות ובחומרה של אירועי קיצון אקלימיים, כגון גלי חום ושיטפונות. במאמר זה נסקרה תגובת עצי יער לשינויים הדרגתיים לעומת תגובתם לאירועי קיצון שונים, וכן כיצד תנאי האקלים העתידיים יעצבו את הרכב המינים ביערות ישראל. המשך ניטור ארוך טווח ומחקר איכותי ומעמיק בשילוב ממשק מבוסס מחקר יכולים לסייע במיתון נזקי שינוי האקלים ולשמש דוגמה ליערות שיחוו עלייה בטמפרטורות בעתיד.

 להורדת המאמר