משבר האקלים - גורמים, השפעות, תרחישים עתידיים ודרכים לפתרון

אבנר גרוס

העלייה בריכוז גזי החממה באטמוספרה בעקבות פעילות אנושית הובילה להתחממות עולמית מואצת מתחילת המאה ה-20, המסיטה את כדור הארץ מהמצב האקלימי היציב שהיה שרוי בו בעשרת אלפים השנים האחרונות. במאמר זה נסקור את הגורמים למשבר האקלים ואת השפעותיו על המערכות השונות בכדור הארץ, נבחן תרחישי אקלים עתידיים, ונדון בדרכים אפשריות למיתון המשבר.

 להורדת המאמר