היערכות ניהול היער בישראל לשינוי האקלים

שני רוהטין, גלעד אוסטרובסקי

כחלק מהמאמץ להיערכות ניהול היער בישראל לשינוי האקלים הוקם צוות עבודה באגף הייעור. הצוות אחראי על חיבור מסמך שמטרותיו הן: א. מיפוי התחומים הנוגעים לשינוי האקלים ולבעיות העיקריות הנובעות מהן; ב. התייחסות למרכיב האי-ודאות והגדרת סדר עדיפות; ג. המלצות לניהול היער בתנאים של שינוי אקלים. תחילה הגדרנו את מאפייני שינוי האקלים העיקריים ביער: תקופות יובש ארוכות, מיעוט משקעים, עלייה בטמפרטורות, עלייה בתדירות ובעוצמה של סופות, אירועי שלג ושיטפונות. לאחר מכן הוגדרו סדרי עדיפויות, ובהתאם לו נכתבו ההמלצות לפעולה. חשוב לציין שההמלצות נסמכות על עקרונות יסוד שנובעים באופן ישיר מעקרונות ניהול יער בר-קיימא המקובלים בארץ ובעולם, ומפורטים בין היתר בתורת ניהול היער בישראל (אסם ושות', 2014).

 להורדת המאמר