הזיקה בין הישרדות של עצי אורן ברוטיה לבין תבנית גדילת רוחב רב-שנתית

עומר גולן, רותן אטיאס, מאור אלרון, אלכס פרוטסוב, צבי מנדל, רקפת דוד-שורץ

המאמר מתאר את הקשר בין מדדי צימוח הרוחב בגזע לבין הסיכוי לתמותת עצי אורן ברוטיה עקב התקפת חיפושיות קליפה. מממצאי המחקר עולה הסברה כי עצי אורן ברוטיה בישראל מצויים בסכנת תמותה, שמתגברת עם העלייה בעקת היובש הנובעת משינוי האקלים.

 להורדת המאמר