שיטות וכלים מדעיים וישומיים לחיזוי, למניעה ולכיבוי שריפות יער

מור אשכנזי, מאיה מלאת, נעמי הומינר, מוני שטרית, חן קרוא, רויטל וויס, חנוך צורף

במאמר זה מתוארת סקירת נושאים הרלוונטיים לחיזוי, למניעה ולכיבוי של שרפות יער. שלושה צוותי עבודה התמקדו בשלושה נושאים רלוונטיים: א. תחזית סיכון שרפות; ב. מפת סיכון שרפות; ג. מעקב אחר שרפות בזמן אמת ולאחריהן. הצוותים סיפקו סקירה עולמית על השיטות והכלים הקיימים בכל תחום וכן המלצות מעשיות עבור קק"ל לשיפור מערך מניעת השרפות.

 להורדת המאמר