התפתחות וצמיחה של שיטים בחלקת אקלום בנגב

תמר כפרי, דניס לוז'קובוי, גלעד רייספלד

האם שיטים יכולות לשמש בנגב כלי למיתון השפעות האקלים ולשיקום ערוצי מדבר? מוצגת הצעה להיערכות ליובש ולהתחממות הנגב על ידי תכנון אקולוגי מבוסס השוואה פיזיולוגית בעצי שיטה ממדבריות אפריקה.

 להורדת המאמר