ניתוח השריפה בהר הרוח (יער החמישה) - יוני 2021

רוני טל, ענת אידלמן, אלמוג רם

השרפה בהר הרוח התרחשה בחודש יוני 2021, ובמהלכה נשרפו כ-800 דונם של יערות בניהול קק"ל. עוצמת השרפה וקצב התקדמות חזית האש היו מפתיעים ביחס לתנאי מזג האוויר ששררו ביום השרפה. כדי לבחון את הגורמים שהובילו לעוצמת האש הגבוהה, בוצע ניתוח שרפה באמצעות שימוש בצילומי רחפן. הממצאים הראו כי יש להמשיך את הדיון בדרכי הטיפול ביערות ישראל כהכנה לעלייה בתדירות השרפות, תוך התייחסות ממוקדת לאזורי חיץ.

 להורדת המאמר