איקלום עצי יער בבתי גידול שונים בישראל

אברהם ויינשטיין

מחקר זה סוקר ניסיונות איקלום של מיני עצי יער (מחטניים ורחבי עלים) והתאמתם לבתי גידול עיקריים בישראל. בשל המגוון הרב של בתי גידול בישראל יש לבחון בחלקות רבות יחסית את התאמת האפשרויות לאיקלום מיני עצים ושיחים לייעור.

במאמר זה מוצגות המסקנות העיקריות של בחינת 135 מינים ופרובננסים שונים שניטעו ב22- אתרים בישראל, רובם באזור האקלים הים-תיכוני, ומיעוטם באזור האקלים החצי-מדברי והמדברי. בכל אתר נקבע בית הגידול על-פי אזור האקלים וסוג הקרקע.

להורדת הגיליון המלא