השפעת השיטה הכחלחלה על הצומח הטבעי במישור החוף

מאת:
עודד כהן ופועה בר (קותיאל) - המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב cohenode@bgumail.bgu.ac.il

שיטה הכחלחלה נחשבת כמין פלשן מזיק בישראל ובארצות רבות אחרות. מחקר זה התבצע בפארק החולות בניצנים שהוכרז כתחנת LTER (Long-Term Ecosystem Research). מטרות המחקר היו:

א. לחקור את השפעות השיטה על מגוון הצומח הטבעי, עושרו והרכבו.

ב. לפתח מדד אוניברסלי אשר יכמת את הסיכון שנגרם למערכת האקולוגית כתוצאה מפלישה של צמח זר.

נבחרו שלושה בתי גידול אופייניים בפארק, שבהם מתפשטת השיטה: דיונות, שקעים בין-דיונות ומחשופי כורכר. תרשימי צומח נערכו בתוך חורשות השיטה ובשטחים הסמוכים להן. מתוך התוצאות עולה כי:

א. השפעת השיטה על תכונות הצומח (עושר, כיסוי וצורת חיים) בשקעים ובכורכר היתה גדולה יותר מאשר בדיונות החול.
ב. ההשפעה מתבטאת גם בהפחתה מובהקת במינים בעלי ערך אקולוגי ייחודי (מינים פסמופילים, מוגנים, אנדמיים, נדירים ובסכנת הכחדה); ג) אינדקס ה-AEV (Aggregate Ecological Value), שמכמת את פוטנציאל השימור של המערכת האקולוגית, פחת ב-56% כתוצאה מהפלישה הביולוגית של השיטה בחולות פארק ניצנים.

להורדת המאמר המלא