מודל מבוסס ממ"ג לחיזוי כיסוי צומח מעוצה בשטחים מקוטעים טבעיים

מאת:
שירה מזור, טל סבוראי ופועה בר (קותיאל) - המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע mazorsh@bgu.ac.il

התנאים הא-ביוטיים של בית הגידול הם מהגורמים החשובים המשפיעים על חברות הצומח המתפתחות בו ועל המגוון שלהן. התרחבות שימושי הקרקע החקלאיים והצטמצמות השטחים הטבעיים בנגב הצפוני עוררו את הצורך לבחון את גודלם של השטחים הטבעיים הנותרים, את איכות בתי הגידול ואת התאמתם לקיום חברת הצומח המאפיינת את האזור.

החברה השולטת בשטחים הטבעיים במרחב היא חברת בתת הספר של סירה קוצנית (Sarcopoterium spinosum) ושלהבית קצרת שיניים (Phlomis brachyodon), שהיא חברה עשירה ומגוונת. מטרת המחקר היא לבחון את השפעת זמינות המים ותכונותיהם הגיאומטריות של הכתמים כגורמים המגבילים את הצומח המעוצה. באזור המחקר מפוזרים כ-60 כתמים בעלי תכונות מגוונות (גודל, צורה, טופוגרפיה).

מטרת העבודה היא לפתח מודל החוזה את אחוז כיסוי השיחים בכתמים בהתאם לגורמים המגבילים. באמצעות ניתוח תצלומי אוויר ושיטות ממ"ג (מערכות מידע גאוגרפיות) הופקו שכבות המייצגות את כיסוי השיחים והסלעים בכתמים. אליהן נוספה שכבת DEM (Digital Elevation Model) המייצגת את התנאים הטופוגרפיים בכל כתם. פותח מודל לוגיקה עמומה (Fuzzy Logic) אשר חוזה את כיסוי הצומח המעוצה בכתמים לפי שלושה תסריטים שונים. התוצאות מצביעות על קשר בין משתני זמינות המים ומשתני הכתם, ובמיוחד הפנות, לאחוז כיסוי הצומח המעוצה בכתמים.

להורדת המאמר המלא