ביוקלימטולוגיה של פארקים עירוניים בתל-אביב

מאת:
פנינית כהן, עודד פוצ'טר ואריה ביתן - היחידה לקלימטולוגיה יישומית ובעיות הסובב, החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב 51pninit@bezeqint.net , potchter@post.tau.ac.il

מחקר זה בדק את ההתנהגות האקלימית של פארקים עירוניים בעלי תצורות צומח שונות באקלים קיצי חם ולח והשפעתם על נוחות האדם בתל-אביב. המחקר נערך בשלושה פארקים עירוניים מטיפוסים שונים: פארק עם דשא ועצים נמוכים, פארק עם עצים בגודל בינוני ופארק עם עצים גבוהים ורחבי צמרת. תוצאות המחקר מראות, שפארקים עירוניים יכולים לשנות את התנאים המיקרו-אקלימיים בתוך המרחב העירוני, הן לחיוב הן לשלילה.

לפארק עירוני ובו עצים גבוהים ורחבי צמרת יש יכולת קירור מרבית במשך היום עד כ-C°3.5 וביכולתו להוריד את עומס החום בצורה משמעותית. פארק עירוני עם עצים בינוניים בנטיעה צפופה יכול להוריד את הטמפרטורות בשעות היום עד כדי C°2.5 ולהפחית את עומס החום ואילו בלילה עלול ליצור אי-נוחות אקלימית, בעיקר בשל הפחתת מהירות הרוח ועלייה בלחות היחסית. פארק עירוני מכוסה דשא עלול להיות חם יותר ולעתים אף לח יותר מסביבתו הבנויה במשך שעות היום ולגרום להעלאת ערכי עומס החום.

להורדת המאמר המלא