הוזכים בפרס קרן גולדברג בשנים קודמות

הקרן על שם יצחק לייב ורחל גולדברג - פרס ליצירה ספרותית שנתפרסמה

אחת למספר שנים מוענק פרס ליצירה ספרותית מקורית עברית בשירה ובפרוזה, אשר ראתה אור בדפוס בצורת ספר בשלוש השנים אשר קדמו להגשת המועמדות לקבלת הפרס. קיום התחרות ומועדה נקבעים על ידי הנהלת (קורטוריון) הקרן.  הנהלת הקרן ממנה את צוות השופטים המקצועיים  בכל תחרות.
 
הזוכים בפרס לשנת 2011
פרס הפרוזה
סמי ברדוגו, על ספרו "זה הדברים"

פרס השירה
ארז ביטון, על ספרו "תמביסרת ציפור מרוקאית"


הזוכים בפרס לשנת 2014
פרס הפרוזה
מר דרור בורשטיין, על ספרו "אחות שמש"

פרס השירה
מר רפי וייכרט, על ספרו "גג החשכה"

פרס הוקרה בפרוזה
גב' חנה בת שחר, על ספרה "עץ הדודא"

פרס הוקרה בשירה
מר אלחנן ניר, על ספרו "האש הרגילה"

הנהלת הקרן קיבלה את המלצת צוות השופטים המקצועיים:

בפרוזה
ד"ר רפי צירקין-סדן
מר בלפור חקק

בשירה
גב' בלהה בן אליהו
ד"ר אביב עקרוני


בתמונה: יו
יו"ר קק''ל אפי שטנצלר נושא דברים בטקס הענקת הפרסים לשנת 2011.  צילום: ארכיון צילומי קק"ל