סקירה היסטורית של פעולות ייעור באזורים צחיחים למחצה בצפון ישראל

פול גינסברג - שירותי ניהול יער, קיבוץ סאסא
ניר עצמון - CamAgra; Greenforest Consultancy and New Grow Plant, Cambodia


רוב פעולות הייעור בישראל מתבצעות על פני קשת רחבה של בתי גידול גאו-בוטניים ובתנאי אקלים מגוונים וקיצוניים, באזורי גשם של 100-900 מ"מ בשנה. רוב שטחי היער בצפון ישראל המנוהלים על ידי קק"ל מאופיינים בחורש טבעי של אלונים, אלות, חרובים ומינים נוספים, וביערות נטועים המורכבים בעיקר ממינים שונים של עצי מחט, אורנים וברושים, הגדלים בבתי גידול ים תיכוניים. לעומת זאת, בחלק המזרחי של מרחב הצפון קיים אזור קטן ובו תנאים של בית גידול צחיח למחצה הקשור לבקע הסורי-אפריקני. באזור זה מצויים תנאים סביבתיים מאתגרים לכל גורם שעסק בייעורו ב-80 השנים האחרונות – אגף הייעור של המנדט הבריטי (המנדטורי), אגף הייעור הממשלתי, קק"ל וגורמים אחרים. הניסיון המצטבר של נטיעת יערות חדשים באזור זה, בשילוב עם תוצאות של חלקות אקלום ואתרי ייעור נוספים ברחבי הארץ, הובילו לפיתוח מערכת ייחודית של כלי ממשק יער כדי להגיע להצלחה. מערכות הייעור הללו מתפקדות כיערות רב- תכליתיים המציעים מגוון רחב של שירותים אקולוגיים, כגון נוף, הגנה על אגני היקוות, שימור הקרקע, מרעה לבעלי חיים ולדבורים, שירותי פנאי ונופש וייצור מוצרים ושירותי יער אחרים. מערכות ייעור אלה יכולות לספק מודל רלוונטי של ניהול יער בר-קיימא באזורים צחיחים למחצה ברחבי העולם.

מילות מפתח: אגן היקוות, ייעור רב-תכליתי, יער טבריה (יער שווייץ), קציר נגר, שירותי מערכת אקולוגית.

 להורדת המאמר »