ליערן, כסלו תשכ"ז, 1967, מס' 4-3

תוכן העניינים

ליערן, שבט תשי"ד, 1967 מס' 3-4

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 65
מחקר מוקדם על העמידות בצחיחות של שתילי איקליפטוס אוקצידנטליס - מ. בולוטין עמוד 67
מחקרים דנדרוכרונולוגיים בישראל: 1. אלון התולע של אזור הר מירון - נ. ליפשיץ, י. ויזל עמוד 78
תקנתו של החורש הטבעי - י. ויץ עמוד 92
דו"ח מהמזרח התיכון: מצב הייעור במזרח הקרוב עמוד 108


הגיליון המלא להורדה »