ליערן, סיון תשל"ט, 1979, מס' 2-1

תוכן העניינים

ליערן, סיון תשל"ט, 1979, מס' 2-1

כותרת עמוד
ספירת כרומוזומים באיקליפטוס המקור - ק. גרונולד, ר. קרשון עמוד 1
מחקרים דנדרוכרונולוגיים באגן הים התיכון: אורן שחור של דרום אנטוליה (תורכיה) - נ. ליפשיץ, ש. לב-ידון, י. ויזל עמוד 3
ייעור ונטיעת עצים בסיני. I ביישובי מפרץ שלמה - י. זהר, א. ויינשטין עמוד 11
ייעור ונטיעת עצים בסיני. II בפתחת רפיח - א. ויינשטין, ג. שילר עמוד 13
העצים הפונדקאים, הרגלי אכילה וסבילות לרעב של זחלי טוואי התהלוכה של האורן - י. הלפרין עמוד 16
אירוס הארגמן ביער אילנות - א. ויינשטין, ג. שילר עמוד 26
ביקור מדען אורח עמוד 29
כנס בינלאומי על טוואי התהלוכה של האורן עמוד 29


הגיליון המלא להורדה »