ג'מוסים

מצלמת שידור חי המוצבת מול שטחי המחיה של עדר הג'מוסים הגדלים באגמון החולה. ניתן לצפות בעשרות הג'מוסים הרועים להם בנחת, בלבניות, אנפות הבקר, עגורים ומינים נוספים.