פרוטוקולים של הדירקטוריון
בראשות קק"ל עומד דירקטוריון המתווה את מדיניות פעילותו של הארגון. במדור זה מתפרסמים הפרוטוקולים של ישיבות אלה.

לתשומת לבכם: נוסח הפרוטוקולים והמסמכים הקובע הינו זה השמור במזכירות החברה.

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2024

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2023

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2022

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2021

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2020

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2019

פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2018


פרוטוקולים של הדירקטוריון בשנת 2017