פרוטוקולים של ועדת ההנהלה
הנהלת קק"ל מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום ב' בשבוע, מקבלת את החלטותיה על בסיס נוסחי החלטה ודברי הסבר המועברים לחבריה מראש, ועל בסיס המלצות הדרג המקצועי. במדור זה מתפרסמים הפרוטוקולים של ישיבות אלה.

לתשומת לבכם: נוסח הפרוטוקולים והמסמכים הקובע הינו זה השמור במזכירות החברה.