החלטות והערות ועדת ביקורת חיצונית של קק"ל בשנת 2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 5/22 מיום 28.12.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 18/20 מיום 23.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 17/20 מיום 15.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 15/20 מיום 27.10.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 14/20 מיום 13.10.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 13/20 מיום 14.09.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 12/20 מיום 10.9.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 11/20 מיום 06.9.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 10/20 מיום 09.8.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 9/20 מיום 16.7.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 8/20 מיום 25.6.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 7/20 מיום 01.6.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 6/20 מיום 26.5.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 5/20 מיום 18.5.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 4/20 מיום 04.5.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 3/20 מיום 20.4.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 2/20 מיום 25.2.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס׳ 1/20 מיום 29.1.2020