ציר הוצדק - קו ירקון-נגב

תעודת זהות

 • שם הפרויקט

  ציר הוצדק - קו ירקון-נגב
 • מרחב

  דרום
 • שייכות מוניציפלית

  מועצה אזורית אשכול ומועצה אזורית שדות נגב
 • לוח זמנים

  תאריך השקת הפרויקט: 2013
  תאריך סיום: הפרויקט הסתיים

קק"ל, בשיתוף משרד הביטחון, משרד החקלאות ורשות הניקוז, הקימה את דרך האספלט והניחה מעברים מרוצפים מעל קווי מקורות. בימי שיגרה, הציר משמש כדרך תיירותית וציר להובלת תוצרת חקלאית.

בזמן חירום הציר משמש להובלת ואספקה וסחורה אל האזור וממנו למרכז הארץ, לתנועת התושבים ובעיקר להצלת חיים בעתות אירועים ביטחוניים.

סלילת הדרך היא אחד מלקחי מבצע "עופרת יצוקה", אז הוחלט לארגן את ההיערכות הלוגיסטיתו והמבצעית של הצבא בעורף האזרחי, על בסיס ציר עומק: קו ירקון-נגב-הוצדק.

קטע בציר הוצדק עם מעבר מרוצף. צילום: עינת בהטקטע בציר הוצדק עם מעבר מרוצף. צילום: עינת בהט