מאגר שדרות

תעודת זהות

 • שם הפרויקט

  מאגר שדרות
 • מרחב

  דרום
 • שייכות מוניציפלית

  עיריית שדרות
 • לוח זמנים

  תאריך השקת הפרויקט: 2009
  תאריך סיום הפרויקט: 2010

קק"ל הקימה מאגר שיטהר ויאגום את מי הקולחין של העיר שדרות, יישובי האזור ומפעלי התעשייה שלו. נפח המאגר כמיליון מטרים מעוקבים. המאגר מספק מים מטוהרים לאגודת המים "קולחי שדרות", שבבעלות הקיבוצים ארז ואור הנר, בצפון הנגב. מי הקולחין המטוהרים משמשים להשקיית שטחי גידול, שדות מטעים ופרדסים.

מאגר שדרות. צילום: ערן אטנר