תצפית מפגש הנחלים

מיקום: דרך הבשור הצפונית.

תיאור: נחל גרר, שאורכו כ-34 ק"מ, מתחיל את דרכו ליד היישוב להבים. תחילה ערוצו צנוע, אך כאשר הנחל חודר למרחב הלס של מערב הנגב, מתחתר ערוצו באדמה ויוצר מצוקים גבוהים, עד שהוא נשפך לנחל בשור, כקילומטר ממערב לתצפית. מכאן אפשר לצפות במזרח בתל גמה, מתנשא מעל נחל בשור ובמערב בבתי מחנה הפליטים אל-בורייג'.

אגן הניקוז של נחל בשור משתרע על פני כ-3,650 קמ"ר, גדול יותר מכל נחל אחר בישראל שנשפך לים התיכון. אגן הניקוז האדיר גורם לזרימות שיטפוניות, בעיקר מנחל באר שבע. חלק ממי השיטפונות נאגר במאגרי הבשור שבמעלה הנחל, והם משמשים את החקלאים בסביבה.

גישה: בכניסה לדרך הבשור נוסעים מזרחה כקילומטר וחוצים את נחל גרר לגדתו הצפונית, אל יער קק"ל. בגדה הצפונית מסתעפת ימינה (לצפון-מזרח) דרך כבושה היטב המובילה לחניון רעים. ממשיכים בדרך הבשור עוד כ-1.5 ק"מ, למעין מרפסת תצפית הצופה אל המקום שבו נחל גרר נשפך לנחל בשור.

צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קקל
צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קק"ל