יום עיון: נובר הענפונים השחור ומיני חיפושיות קליפה ואמברוזיה אחרים בישראל

צילום: Prof. Giovanna Tropea

יום ב' 20/03/23 בין השעות 08:00-15:30 במרכז המבקרים באגמון החולה - קק"ל


לחצו כאן להרשמה לכנס

רקע

חיפושיות קליפה וחיפושיות אמברוזיה (מיני תת המשפחותScolytinae ו- Platypodinae) 'תורמים' כמה מהמזיקים הקשים של עצי החורש והנוי באזורים רבים בעולם. הכנס מתמקד באתגרים שמעמידים מינים אלה בישראל.  תשומת הלב העיקרית בכנס תוקדש לנובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus מין פולש שמוצאו במזרח אסיה. הנזק שגורם נובר הענפונים השחור בשנתיים אחרונות בגליל, לשם חדר מלבנון לפני כשלוש שנים, הוא חמור ומדאיג. הנובר והפטריות שהוא נושא, פוגעים במיטב עצי החורש המקומיים. אוכלוסיית הנובר מתפשטת בהדרגה דרומה.

יום עיון מיועד להציג בפני אנשי מקצוע והציבור הרחב את הבעיה שמציגים מינים אלה על היבטיה השונים ואת המחקר והפיתוח המיועדים לייצר את הפתרונות. 

סדר יום

08:00-08:50 התכנסות

08:50-10:40 מושב ראשון | מנחה: אביב אייזנבנד, אגף הייעור, קק"ל

08:50-09:20
ברכות
|
שלי בן ישי, מנהל מרחב צפון,
אפי נעים, מנהל אזור עמק החולה והגולן, קק"ל
ד"ר גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף הייעור, קק"ל 
ד"ר מוניר מואסי, מנהל המכון להגנת הצומח, מרכז וולקני  
ד"ר ארז ברקאי, מנהל אגף יער ואילנות, ופקיד היערות
חגי שניר, מנהל שירות ההדרכה והמקצוע
 
09:35-09:50
האתגר של התמודדות עם מזיקי שלד העץ מקומיים ופולשים
| פרופ' צביקה מנדל, המכון להגנת הצומח, מרכז וולקני 
 
09:50-10:05
משמעות יחסי הגומלין בין פטריות לחיפושיות אמברוזיה וחיפושיות קליפה על בריאות העץ
| ד"ר סטנלי פרימן, המכון להגנת הצומח, מרכז וולקני
 
10:05-10:15
שאלות מהקהל
 
 
10:30-10:45
פלישת טרמיט העל הפורמוסי לישראל - ממצאים ראשוניים ואסטרטגיה של המשרד להגנת הסביבה
|ד"ר גל זגרון, אגף מזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה
 
10:40-10:50
שאלות מהקהל

10:50-11:20
הפסקת קפה

11:20-12:50 מושב שני | מנחה: ד"ר מוקי נגרי, מכון שמיר, קצרין

 
11:35-11:50
חיפושיות קליפה ביערות קק"ל וההתמודדות אתן
| עומר גולן, אגף הייעור, קק"ל
 
 
12:05-12:15
שאלות מהקהל
 
 
 
12:45-13:00
שאלות מהקהל
 
13:00-13:40
ארוחת צהריים

13:40-15:00 מושב שלישי | מנחה: אביגיל הלר, משרד פקיד היערות

 
13:55-14:10
הזרקות גזע כאמצעי מימשק נגד מזיקי שלד העץ: אמצעים וגישות
| פול בנימין, המרכז הבהאי העולמי, גני חיפה ועכו   
 
 
14:25-14:35
שאלות מהקהל
 
14:35-14:50
הפטריות המלוות את נובר הענפונים השחור ומעורבותן בסינדרום הנזק, ואפשרויות הדברתן
| ד"ר סטנלי פרימן, המכון להגנת הצומח, מנהל המחקר החקלאי
 
 
15:00
דיון: הערכות  לגיבוש ממשק הדברה של נובר הענפונים שחור
| פרופ' צביקה מנדל,  המכון להגנת הצומח,  מנהל המחקר החקלאי