מכרז פומבי מס' מפ/392/21 לביצוע עבודת ייצור אספקה הרכבה והובלה של אלמנטים להוקרה ושילוט מאבן מלאה באתרי קק"ל למרחב מרכז / צפון / ודרום

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום רביעי בתאריך 5.05.2021 עד לשעה 12.00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 02-6583430 למר משה פינטו או לדוא"ל moshepi@kkl.org.il

2. מועד סיור מציעים (חובה) ביום חמישי בתאריך 22.04.2021 בשעה 9.00 במיקום: משרדי קק"ל באשתאול.

3. מועד אחרון להגשת הצעות ביום חמישי בתאריך: 20.05.2021 בשעה: 12.00.

4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הלשכה הראשית של קק"ל בירושלים, רחוב קק"ל 1 (פינת רחוב קינג ג'ורג') קומת קרקע בעמדת הקב"ט (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.