צמחי נוי צופניים

בעקבות ירידת היקף הצוף בישראל, עקב שינוי בגידולים החקלאיים, נגיסה בשטחים הפתוחים ושינויי אקלים המשפיעים על היקף הפריחה, קיים צורך ממשי בהגדלת הפוטנציאל הצוּפני בישראל.

קק"ל, יחד עם ציבור הדבוראים, פועלים רבות בנושא ונוטעים עשרות אלפי עצים צופניים מידי שנה. כנדבך נוסף של המאמץ להתגבר על המחסור בצמחייה צופנית בארץ, הפיקו קק"ל, משרד החקלאות ומועצת הדבש חוברת המכילה רשימה חלקית של הצמחים הצופניים בישראל, בעיקר מינים שאפשר להשיג במשתלות קק"ל, במטרה לתרום לידע המקצועי של העוסקים בענף הדבש.

בגרסה מעודכנת זו של החוברת, הכוללת תרגום מלא לאנגלית, נוספו מינים מצמחיית הבר של ישראל, מטפסים, וכמובן שיחים ועצים צופניים נוספים. בחוברת מובא ידע רחב ועשיר על מגוון מיני צומח אותם ניתן לשלב בנוי, בשולי חלקות חקלאיות ואף ביער. שילוב מיני הצומח הללו בהיקפים משמעותיים יעשיר את מקורות הצוף והאבקה, יחזק את הכוורות ויעלה את יבולי הדבש. זאת ועוד, פרחים עתירים מזון ואבקה ימשכו מיני דבורי בר, פרפרים וציפורים ויעשירו את מגוון בעלי החיים באזור.

חוברת צמחי נוי צופניים למרעה דבורים (עברית ואנגלית)

רשימת צמחים צופניים למרעה דבורים

צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל