ערים רגישות למים

הביופילטר מהווה חלק ממערך רחב יותר של "ערים רגישות למים" – תכנית מחקר מדעית יישומית בין-תחומית שמטרתה ליצור סביבה עירונית בת-קיימא באמצעות ניהול מים עירוני חדשני.

אופן הניהול של משק המים העירוני מעצב היבטים רבים של הסביבה ואיכות החיים. ערים רגישות מים, המתאפיינות במסלול מעבר המים בנוף העירוני שמנוהל בהתאם למקורו וייעודו ונושא עמו ערך חברתי וסביבתי, מפעילות מערכות ניהול שיבטיחו אספקת מים בעתיד רווי או שחון במים. זאת כדי לשמור על אקוויפרים ונחלים עירוניים בריאים, לשפר את האקלים והנוף העירוני ולהקטין את השפעת פליטת הפחמן בערים.

הביופילטר בכפר סבא. צילום: תניה זיסקינד
ב-9 ביוני 2016 נחנך בכפר סבא מרכז ערים רגישות למים בישראל, בתמיכת קק"ל בישראל ובאוסטרליה. במרכז פועלים מומחים מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון ואוניברסיטת מונאש במלבורן, אוסטרליה.

המומחים מסבירים כי תכנון ערים רגישות למים שואף לתת מענה לאי-הוודאות הקיים בעולם כולו בנוגע לשינויי האקלים ולצרכים העתידיים באזורים השונים, במטרה למצוא דרכים לניצול מיטבי של מקורות המים המוגבלים שעומדים לרשות האדם.

שינויי האקלים בעולם כולו מלמדים שישנן תקופות אינטנסיביות של גשמים חזקים, שגם אם הן מורידות את אותה כמות שנתית של משקעים, חלק גדול מהמים הולך לאיבוד. ככל שבונים יותר ערים וסוללים יותר כבישים, יש יותר אזורים שבהם המים אינם יכולים לחדור למי התהום.

"המטרה היא לראות איך אפשר ללכוד את מי הגשם בתוך העיר ולנצלם לטובת התושבים", מציין ג'ו קרייצר מקק"ל אוסטרליה, השותפה בתכנית ערים רגישות למים. "פיתוח אמצעים טכנולוגיים מתאימים אינו מספיק להשגת המטרה. בקביל יש צורך להגביר את מודעות התושבים, להשקיע בחינוך ובהמשך גם לקדם חקיקה מתאימה".

קרייצר מציין כי קק"ל אוסטרליה תמשיך לקדם את הנושא, מתוקף היותה של אוסטרליה אחת המדינות המובילות בעולם בשימוש עירוני במים ובמחקר בנושא זה. "מערכת יחסים טובה מבוססת על תועלת הדדית", מסכם קרייצר, "ואין ספק שלאוסטרליה יש הרבה מה ללמוד מישראל בנושא של מחזור מים בסביבה כפרית, כך שיש כאן בהחלט מצב שבו כולם יוצאים כשידם על העליונה.