עובדי קק"ל בשירות הסערה – גם בלילה

עובדי קק"ל, שבימים רגילים עסוקים בעיקר בשמירה על הטבע, התגייסו בלילה הסוער שבין 8-7 בינואר 2015, גם להגיש סיוע לתושבים בפינוי דרכים שנחסמו מנזקי הסופה וכל סיוע אחר שנדרש לכוחות החילוץ וההצלה בעזרת הכלים הכבדים של קק"ל.

בצפון פעלו במהלך הלילה חברי צוות הכיבוי של קק"ל בצפת ומפעיל המפלסת לפינוי ציר מעלות -פקיעין וציר ביריה-עמוקה, ופתיחתם לנסיעת כלי רכב.

אבירם צוק ממרחב צפון של קק"ל מסר כי למעט פעולות הפינוי הללו לא נרשמה פעילות מיוחדת במרחב וגם לא נצפו נזקים משמעותיים ביערות.

גם ממרחב מרכז של קק"ל נמסר כי לא היתה פעילות מיוחדת במהלך הלילה ולא נצפו נזקים משמעותיים ביערות במרחב.

חיים בוניאל ושלומי קורקוס מצוות כיבוי קק"ל צפת בהפסקת קפה קצרה לאחר פתיחת ציר מעלות-פקיעין. צילום: צוות קק"ל