שיח ציפורים: מדוע חייבים שיחים ביער?

עוזי דגן - החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

קק"ל עוסקת בייעור ארצנו על פי תורת היער. תורה זו הפנתה את הזרקור לחשיבותו האקולוגית של היער הנטוע בדרך של חיבור היער למערכת האקולוגית הטבעית והפיכתו ליער בר-קיימא אשר נטמע בתוך המערכת האקולוגית הסובבת אותו וכן מספק לאדם שירותי מערכת אקולוגית. תפיסת היער כבר-קיימא מאפשרת קיום צמחייה טבעית של מינים מקומיים בחלקות היער. בעקבות יישום תפיסה זו חלק מיערות האורן הפכו להיות עשירים בצמחיית תת-יער, שגדלה בתהליך טבעי תחת חופות העצים. צמחיית תת-היער היא נדבך חשוב ביותר של המערכת האקולוגית בתוך היער הנטוע ולכן, לדעת המחבר, יש להימנע מכריתתה או מדילולה. זאת ועוד, יש לבצע נטיעה מכוונת של שיחים ועצים מקומיים תחת חופות היער כדי לפתח את שכבת הצומח החשובה הזו.

 להורדת המאמר »