אִקלּום והשבחת עצים – כלים יישומיים בהיערכות לשינוי האקלים

אביב אייזנבנד, חגי יבלוביץ'

שני כלים מרכזיים ומקובלים בעולם לצמצום פגיעה ביערות הם אקלום והשבחה, והם מאפשרים לקדם את השימוש במינים או בטיפוסים בעלי תכונות רצויות לבתי גידול קשים. הבעיות המרכזיות בישראל הן עמידות ליובש ועמידות למזיקים ולמחלות. איתור מינים וטיפוסים אלה מתבצע במסגרת פעולות האקלום וההשבחה של קק"ל. המאמר סוקר את פעילותה של קק"ל בנושא.

 להורדת המאמר