מכלאות כבשים בדואיות ביערות קק"ל באזור מודיעין כבסיס ללימוד מכלאות קדומות בנגב ובסיני

מרדכי היימן

במאמר מוצג מיפוי מכלאות הכבשים של הבדואים, והוא מאפשר ללמוד על המכלאות הקדומות בנגב ובסיני. מוצגות בקצרה מכלאות מתקופת הברונזה הקדומה, בדגש על עצם האפשרות לגידול כבשים במדבר על אף מגבלת המים והצורך במרעה עונתי ירוק.

 להורדת המאמר