תכנון והקמת בוסתנים רב תכליתיים כחלק מהתמודדות עם שינוי האקלים – מחשבות לעתיד

נעה עיני שריקי

מגמות הפיתוח בישראל, הגידול הדמוגרפי, התפתחות תרבות הליקוט ושינוי האקלים מגבירים את הצורך בבחינה מחודשת של מטרתם של שטחי היער, לרבות חלקות הבוסתנים והמטעים הפזורות במקרקעי הייעור. המאמר עוסק בתועלת היערנית, החברתית והכלכלית הפוטנציאלית של שילוב שטחי בוסתן ומטע ביערות ובתרומתם להתמודדות עם שינוי האקלים בנושאים כמו שרפות, סיכוני הצפות וויסות נגר.

 להורדת המאמר