שרפת יער נצרת–דבורייה: חישה מרחוק להערכת חומרת שרפה, שימוש ותובנות

עידית טיקוצקי, נעם לוין, אלי ארגמן

המחקר מדגים שימוש בטכניקות עיבוד תמונה המבוססות על חישה מרחוק ועל למידת מכונה לצורך הערכת נזקי שרפה, ומדגיש את חשיבות השילוב בין מידע לווייני ובין תצ"א בעל רזולוציה מרחבית גבוהה. תובנות מרכזיות העולות ממנו נוגעות לשימוש במדדים ספקטרליים לצורך הערכת נזקי שרפה וכן להשפעת צפיפות הצומח על חומרתה.

 להורדת המאמר