גיליון מס' 3, שבט תשל"ז

תוכן העניינים

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 1
שבוע שמירת הטבע והנוף - ש. בצלאל עמוד 2
הערכת כלכלית של הנופש ביערות - א. קליגלר עמוד 3
פתיחת היערות לציבור הרחב - א. שהם עמוד 6
זרעים, משתלות וגיוון נטיעות - י. רכס עמוד 7
העברת זיתים עתיקים - מ. אלון עמוד 9
פקודת היערות לשמירת היער - י. רוזנברג עמוד 11
עקרונות בניהול משק היער - א. יוספי עמוד 13
טיול החודש - נחל השופט - א. בן יוסף עמוד 15
חידוש יער שער הגיא - ג. שילר עמוד 16
המדור האישי עמוד 17

 


הגיליון המלא להורדה »