גיליון מס' 5, תמוז תשל"ז

תוכן העניינים

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 1
מקומה של השריפה בתכנון אזור - ז. נאווה, ע. דרמן עמוד 2
שריפות יער בישראל - נתוני רקע - י. רוזנברג עמוד 4
כיבוי שריפות יער מהאוויר - א. בן יוסף עמוד 6
טיפול ביערות עצי מחט - מ. קוליץ עמוד 8
טיול החודש - חניון יער "שער כרמל" - א. בן יוסף עמוד 15
פקודת היערות לשמירת היער - י. רוזנברג עמוד 11
המדור האישי עמוד 18

 


הגיליון המלא להורדה »