הכנס השנתי השני של הקתדרה לתולדות המחקר של ידיעת-הארץ והארכיאולוגיה

צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל

יום חמישי, כ באייר תשפ"ב | 11.5.2023 | מצפור רבין - אוניברסיטת חיפה

הקתדרה לתולדות המחקר של ידיעת-הארץ והארכיאולוגיה ע"ש זאב וילנאי במכללה האקדמית כנרת בשיתוף החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר הציונות וההתיישבות של קק”ל מזמינים אתכם לכנס השנתי השני אשר יתקיים במצפור רבין - אוניברסיטת חיפה

סדר יום

08:45 התכנסות
 
09:30 דברי ברכה
חיה כץ, קתדרת וילנאי, המכללה האקדמית כנרת
אפרים לב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
מוטי פרידמן, המכון לחקר הציונות וההתיישבות של הקק”ל

09:50 מושב ראשון | לימודי ארץ ישראל: מ'חקירת ארץ ישראל' ל'לימודי ישראל'

לימודי ארץ-ישראל. משרד החינוך: ציון נכשל. מדינת ישראל: ציון נכשל | יהושע שוורץ, אניברסיטת בר אילן
לימודי ארץ-ישראל בין אקדמיה למַעֲשִׂיּוּת | ענת קדרון, המכללה האקדמית תל חי
לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה - הילכו שניהם יחדיו | קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר אילן
דיון

11:30 הפסקה

11:45 מושב שני | לטעת דעת: קק"ל ומחקר הארץ. יו"ר: מוטי פרידמן, המכון לחקר הציונות וההתיישבות של הקק”ל

'חקירת ארץ-ישראל תורה היא': אליעזר בן-יהודה - לא רק מחייה השפה העברית | דותן גורן
הועדה למתן שמות בנגב 1950-1949 | שירי וידן, האוניברסיטה העברית (זוכת מלגת וילנאי לחוקרים צעירים)

12:45 הפסקת צהריים

13:45 מושב שלישי | חינוך, צבא וידיעת הארץ . יו"ר: אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

קונדר וקיצ'נר לא היו הראשונים: אנשי צבא ומחקר ארץ ישראל במאה הי"ט | חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
הערך הצבאי של ידיעת הארץ בצה"ל בעשור הראשון למדינה | עדי פלג, אוניברסיטת בר-אילן
עתיקות במלחמה: שמירת עתיקות במלחמת העצמאות והתגבשות יחס צה"ל לארכיאולוגיה | גלעד צינמון, אוניברסיטת חיפה
חינוך, צבא וידיעת הארץ – מבט אישי | מתן וילנאי
 
15:15 הפסקה

15:30 מושב רביעי | ארכיאולוגיה בין מדע לפוליטיקה. יו"ר: חיה כץ, המכללה האקדמית כנרת

ציפיות הציבור הדתי-אידיאולוגי מהמחקר הארכיאולוגי ביהודה ושומרון ודרכי התמודדותו עם ממצאים מורכבים | מרדכי לאש, אוניברסיטת בר אילן
אתרים ארכיאולוגיים והבניית זהות בחברות של קולוניאליזם התיישבותי: מקרה המבחן של תל שילה | חמי שיף וסנדי קידר, אוניברסיטת חיפה ועמק שווה
שלי-שלך: מבט אחר על תופעת ההשבה למולדת של חפצים עתיקים (Repatriation) | ערן אריה, אוניברסיטת חיפה
 
17:00 שעת סיום משוערת