הסדרי נגישות מרכזי שדה

האתר מצב נגישות חניות שילוט והכוונה בקתות נגישות שירותי נכים שבילים נגישים שולחנות פיקניק נגישים ספסלים נגישים מערכת עזר לשמיעה נושאים נוספים
נס הרים נגיש יש יש יש יש יש יש יש יש קיים מתחם פעילות חינוכית נגיש,
חממה נגישה
מתחם צלילים נגיש
מערכת עזר לשמיעה ניידת- לפעילות חוץ
חדר אוכל נגיש
ציפורי נגיש יש יש אין יש יש יש אין יש מרכז השדה עובר שינויים תכנוניים כגון: אזור האוהלים והגיחה, מבנה ההנהלה והבקתות, יינתן מענה בהתאמות נגישות נוספות.
לביא נגיש יש יש יש יש יש יש אין אין מרכז השדה עובר שינויים תכנונים נוספים באזור כיתות הלימוד , הגיחה והבקתות – יינתן מענה בהתאמות נגישות לשינויים .
שוני יש בשיפוצים, בשלב זה סגור למבקרים
יתיר יש יש יש יש חדר אירוח נגיש יש יש יש יש אין יש מעלון נכים.
יש אישור נגישות לטופס אכלוס

מעודכן לתאריך 2/1/22