פרויקטים במהלך השנים

חנוכת פרויקט מרכז המבקרים בפארק אגמון החולה קק"ל.  צילום: ישראל פרץ, ארכיון הצילומים של קק"ל
 
במדור זה אתם מוזמנים להכיר את פרויקטים שביצעה קק"ל ברחבי הארץ במהלך העשור האחרון. אלה פרויקטים בתחומי עשייה מגוונים שלכולם מכנה משותף – תרומה לאיכות הסביבה ולאיכות החיים של תושבי המדינה. פרויקטים אלה התממשו במסגרת שיתוף הפעולה עם הרשויות ותודות לתרומתם ולסיועם של ידידי קק"ל בארץ ובעולם.