מכרזים לא פעילים שפורסמו בשנת 2022

הזמנה להציע הצעות - השכרת משרדים באזור באר שבע והסביבה מס' הליך מפ/469/22 (פרסום פומבי)

תאריך הגשת הצעות : 27.12.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 15.12.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/286/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר מגדל העמק

תאריך הגשת הצעות : 27.12.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.11.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/373/22 לפיתוח ויישום אפליקציית סיורי ניווט עבור קרן קימת לישראל 

תאריך הגשת הצעות : 30.11.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.10.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/279/22 למתן שירותי שדרוג והטמעה במערכות Qlik Sense

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 24.11.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.9.2022)

מכרז פומבי מס' מפ 333/22 למתן שירותי ייזום חדשנות אקלים

תאריך הגשת הצעות : 18.10.2022 עד השעה 14:00
עדכון: ההגשה למכרז זה נדחתה לתאריך 10.11.2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.9.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' 382/22 לאספקת שירותי ריסוס אווירי כנגד מזיקים ביער עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 10.11.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.10.2022)

מכרז מסגרת פומבי מפ/ 371/22 למתן שירותי ייעוץ הערכת סיכונים בעצים ועריכת סקרי עצים עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות : 6.11.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.9.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/303/22 להקמת מוקד תמיכה (Help Desk) בתחום מערכות המידע וניהולו

תאריך הגשת הצעות : 3.11.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.9.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/370/22 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה חניוני קק"ל במרחב דרום

תאריך הגשת הצעות : 29.9.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.9.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/369/22 לביצוע עבודות תחזוקת יער עבור קק"ל מרחב דרום

תאריך הגשת הצעות : 29.9.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.9.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/446/21 לעבודות ייעור קילטור/כיסוח במרחב מרכז

תאריך הגשת הצעות : 28.9.2022 עד השעה 14.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.8.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/362/22 למתן שירותי הפקה, הדפסה, תרגום, והפצת לוח שנה

תאריך הגשת הצעות : 14.9.2022 עד השעה 14.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.8.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/305-22 אספקת שירותים כימיים – מרחב צפון

תאריך הגשת הצעות : 11.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.8.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/257/22 לביצוע עבודות בינוי במרכז קק"ל בגילת

תאריך הגשת הצעות : 6.9.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.7.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/307/22 למתן שירותי תכנון סטטוטורי והוצאת היתרי בניה עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 4.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.7.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/287/22 למתן שירותי לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר עכו

תאריך הגשת הצעות : 18.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.7.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/315/22 לביצוע עבודות הקמה ובנייה ופיתוח ותשתיות עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: עקב המצב הבטחוני ובשל התחשבות בספקים הגרים בדרום, תאריך הגשת ההצעות נדחה ליום רביעי ה-17.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.7.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/291/22 למתן שירותי הובלת מים באמצעות משאיות ופיזורם באתרי קק"ל בפריסה ארצית רחבה

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 16.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.7.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/295/22 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ותחזוקת חניונים

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 4.8.2022 בין השעות 9:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ 288/22 למתן שירותי לביצוע עבודות קבלניות  לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר בית שאן

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 1.8.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.7.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/284/22 להקמת מאגר מפיקים למתן שירותי תוכן והפקת אירועי פנים וחוץ עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 1.8.2022 בין השעות 9:00 - 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מפ / 276/22 למתן שירותי תכנון, פיקוח צמוד וליווי ביצוע שבילי אופניים מסוג "סינגל" עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 19.7.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/ 282/22 למתן שירותי שרטוט אדריכלי, נופי, פיתוח ותשתיות ועריכת כתבי כמויות ומפרטים טכניים עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 19.7.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/218/22  לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר אופקים

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 18.7.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.5.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ'/253/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הוצאות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 7.7.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ/252/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הכנסות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 7.7.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/260/22 לרכישת רישוי ותוכנה לתכנון ובקרת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות


מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן בתאריך: 5.7.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/274/22 לביצוע שבילי אופניים מסוג סינגל עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 27.6.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/247/22 למתן שירותי קטיף חרובים והפיכתו לתרכיז עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 9.6.2022 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/242/22 למתן שירותי הקלטה ותמלול עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן בתאריך: 8.6.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.5.2022)

מכרז פומבי מס' 255/22 למתן שירותי לאיתור והעסקת מורים, מדריכים ורכזים במרכזי מורשת קק"ל עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.6.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ 191/22 לביצוע עבודות פיתוח בנתיב אנז"ק בפארק אשכול


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 30.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/217/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר שדרות עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.6.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/155/21 לביצוע עבודות פיתוח בחורשת גוש קטיף ביער כיסופים


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 30.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.4.2022)

מכרז פומבי מס' 490/21 לביצוע עבודות בינוי במש"י ציפורי


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 29.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.3.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/151/21 לביצוע עבודות פיתוח – גבעת היונים ביער עזריקם 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/207/22 לביצוע עבודות פיתוח במצפור נביה מרעי מרחב דרום עבור קרן קימת לישראל 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/192/22 שיקום שימור מגדל תצפית ביער המלאכים בשחריה 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/238/22 למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי תקשורתי יח"צ וניהול משברים


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 12.5.22 בשעה: 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 07.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/200/22 להקמה, ניהול והפעלה של מועדון ידידי קק"ל

תאריך הגשת הצעות: 20.3.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.2.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/210/22 להפקת אירועי חוה"מ פסח תשפ"ב (2022) לקהל הרחב

תאריך הגשת הצעות: 13.3.2022 בשעה 13:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.2.2022)

מכרז מס' מפ' 156/21 לרכישת מחפר זחלי עבור הקרן הקיימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 27.1.2022 בין השעות 9:00 עד 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.1.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/133/21 למתן שירותי אקטואריה לקק"ל

תאריך הגשת הצעות: 27.1.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.1.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/163/20 למתן שירותי נאמנות עבור נציגות העובדים וקרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 24.1.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.12.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/131/21 למתן שירותי פרסום להודעות לפי חוק התכנון והבניה, מכרזים ומודעות אבל עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 24.1.2022 בין השעות 9:00 עד 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 4.1.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/256/20 לביצוע עבודות איטום במאגר חושן - רמת הגולן

תאריך הגשת הצעות: 1.3.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.10.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/303/22 להקמת מוקד תמיכה (Help Desk) בתחום מערכות המידע וניהולו

תאריך הגשת הצעות : 22.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.8.2022)

קול קורא מס' קק/482/21 למתן הצעות חסות והשתתפות בפעילות עסקית בביתן ישראל בתערוכת אקספו העולמית דובאי 2021-2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.02.2022 בשעה 16:00