דיווח על התקשרויות בפטור – הימנותא

דיווח על התקשרויות בפטור - הימנותא בשנת 2021