דיווח על התקשרויות בפטור – הימנותא בשנת 2021

עדכון אחרון בתאריך: 10.6.2021
 
מס' ותאריך הוועדה היקף התקשרות
כולל מע"מ בש"ח
נושא / סיבת התקשרות
ועדת מכרזים

הימנותא

1-21
מיום
1.6.2021
280,800 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/463/21 התקשרות עם משרד רו"ח EY לקבלת יעוץ וליווי שוטף בנושאי מיסוי ויעוץ שוטף בנושאים חשבונאים/פיננסיים שוטפים

עם: ארנסט יאנג EY

במסגרת פעילותה השוטפת של חברת הימנותא ועצמאותה הניהולית, החברה נדרשת לקבל יעוץ וליווי שוטף בנושאי מיסוי (כג-מיסוי מקרקעין, מיסוי ישיר, מיסוי עקיף וכיו"ב) וכן יעוץ שוטף בנושאים חשבונאים/פיננסים שוטפים (כג-ניהול החשבונות, רישום חשבונאי, מערכת פיננסית וכיו"ב).
ועדת המכרזים של הימנותא אישרה התקשרות בפטור ברייטינר של 20,000 ש"ח לחודש +מע"מ למשך שנה.