מתן חסות לאירוע קק"ל

חסות לאירועים: התקשרות ללא אישור וועדה

סעיף 14 לנוהל - פטור ממכרז שלא בשל שווי ההתקשרות
קק"ל מאפשרת לגופים חיצוניים להעניק חסות בכסף או בשווה כסף לאירועים או פעילויות שקק"ל יוזמת ומפיקה בתמורה לקבלת חשיפה ובלבד שהחסות רלוונטית לאירוע. כל גורם המעוניין להעניק חסות יפנה לנציג הרשום באמצעות כתובת האימייל.