מתן חסות לאירוע קק"ל

חסות לאירועים: התקשרות ללא אישור וועדה

סעיף 14 לנוהל - פטור ממכרז שלא בשל שווי ההתקשרות
קק"ל מאפשרת לגופים חיצוניים להעניק חסות בכסף או בשווה כסף לאירועים או פעילויות שקק"ל יוזמת ומפיקה בתמורה לקבלת חשיפה ובלבד שהחסות רלוונטית לאירוע. כל גורם המעוניין להעניק חסות יפנה לנציג הרשום באמצעות כתובת האימייל.


חסות לאירוע לאנשים עם מוגבלויות
לקראת היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, המתקיים השנה ב 3 בדצמבר 2022, תקיים קק"ל אירוע, פעילות במטרה לייצר מודעות ליום ולחשיבות הנושא.קק"ל מאפשרת לגופים חיצוניים להעניק חסות בכסף או בשווה כסף לאירועים או פעילויות שקק"ל יוזמת ומפיקה בתמורה לקבלת חשיפה ובלבד שהחסות רלוונטית לאירוע.

כל גורם המעוניין להעניק חסות יפנה בדוא"ל ל-IrisAv@kkl.org.il

טלפון לאישור קבלת הדוא"ל: 0548065780

בדוא"ל יש לציין את שם האירוע בגינו מבוקש להעניק חסות ואת פרוט החסות שתינתן לקק"ל.

כן יש לצרף בדוא"ל תצהיר תצהיר תום בדבר העדר ניגוד עניינים.

את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל האפשר ובטרם קיומו של האירוע, על מנת שקק"ל תוכל להתארגן בהתאם.

מובהר כי קק"ל אינה מחויבת לקבל את הפנייה והיא תהיה רשאית לבוא בדין ודברים עם הפונה לצורך התאמת הפנייה לאופי האירוע.

רק מסמך בכתב חתום על ידי הצדדים יחייב את קק"ל.


חסות לאירוע מניעת אלימות כנגד נשים
לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, המתקיים השנה 25 בנובמבר 2022,
תקיים קק"ל אירוע, פעילות במטרה לייצר מודעות ליום ולחשיבות הנושא.

קק"ל מאפשרת לגופים חיצוניים להעניק חסות בכסף או בשווה כסף לאירועים או פעילויות שקק"ל יוזמת ומפיקה בתמורה לקבלת חשיפה ובלבד שהחסות רלוונטית לאירוע.

כל גורם המעוניין להעניק חסות יפנה בדוא"ל ל-IrisAv@kkl.org.il

טלפון לאישור קבלת הדוא"ל: 0548065780

בדוא"ל יש לציין את שם האירוע בגינו מבוקש להעניק חסות ואת פרוט החסות שתינתן לקק"ל.

כן יש לצרף בדוא"ל  תצהיר תום בדבר העדר ניגוד עניינים.

את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל האפשר ובטרם קיומו של האירוע, על מנת שקק"ל תוכל להתארגן בהתאם.

מובהר כי קק"ל אינה מחויבת לקבל את הפנייה והיא תהיה רשאית לבוא בדין ודברים עם הפונה לצורך התאמת הפנייה לאופי האירוע.

רק מסמך בכתב חתום על ידי הצדדים יחייב את קק"ל.